Over de Vereniging DFA

Het doel van de Vereniging DFA is om de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtspraktijk te bevorderen op het gebied van distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten en daaraan gerelateerde (duur)overeenkomsten.

Bijeenkomsten
De Vereniging DFA organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten die gratis toegankelijk zijn voor haar leden. Daarnaast vindt eens per jaar het DFA Jaarcongres plaats, waar leden en niet-leden tegen vergoeding aan deel kunnen nemen. Meer informatie over het lidmaatschap en een aanmeldformulier vindt u op de lidmaatschapspagina. Wilt u eerst eens een bijeenkomst bijwonen voordat u lid wordt, dan kan dat ook. Geeft u dit dan alstublieft aan bij uw aanmelding voor de desbetreffende bijeenkomst.

Hopelijk tot ziens op een volgende DFA bijeenkomst!

Evenementen

23 november 2023
Host :  Houthoff
Adres :  Gustav Mahlerplein 50
Kosten :  Geen