DFA Scriptieprijs 2022/2023

De Vereniging DFA looft de DFA Scriptieprijs uit voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van het distributie-, franchise- en of agentuurrecht (waaronder voor zover relevant ook het mededingingsrecht wordt begrepen). Inschrijving staat open voor masterstudenten die in het academiejaar 2022/2023 aan een universiteit afstuderen en die voor hun masterscriptie met minimaal een 8 zijn beloond. De scriptie mag in het Nederlands of Engels zijn geschreven.

De prijs van € 1.000 euro is bedoeld als aanmoediging voor studenten om zich te specialiseren in belangrijke thema’s van dit moment, zoals de nieuwe Wet franchise, de opzegging van duurovereenkomsten, (goodwill) compensatie aan het einde van relaties, prognoseproblematiek bij franchiserelaties, de aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij commerciële contracten en alle andere juridische vragen die een raakvlak hebben met het distributie, franchise- en/of agentuurrecht.

Scripties kunnen tot en met 30 september 2023 per e-mail worden ingezonden door de student of de scriptiebegeleider naar scriptieprijs@vereniging-dfa.nl, onder vermelding van de volgende gegevens:

  1. Naam student
  2. Correspondentieadres
  3. Naam universiteit, afstudeerdiscipline en datum van afstuderen
  4. Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer van minimaal een 8 blijkt
  5. De masterscriptie als doorzoekbaar Pdf-bestand
  6. Optioneel: een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 23 november 2023. Tijdens de uitreiking zullen drie finalisten worden uitgenodigd om hun scriptie kort toe te lichten, waarna de jury de winnaar zal bepalen en de prijs zal uitreiken. In de beoordeling weegt naast de persoonlijke presentatie de originaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp mee, samen met de algemene kwaliteit en diepgang van de scriptie.

Contact

Voor vragen kan je contact opnemen met:

scriptieprijs@vereniging-dfa.nl