Bijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbescherming

16 november 2017
Tijdstip : 15:30
Locatie : Kennedy Van der Laan (Amsterdam)
Adres : Haarlemmerweg 333 1051 LH, Amsterdam

Data protection, privacy en cybersecurity in franchise, distributie en agentuur overeenkomsten

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming in werking (AVG). Vanaf die datum is de privacywetgeving binnen de gehele EU geharmoniseerd.

Gegevensverwerking en cybersecurity zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Nederlandse wetsvoorstel bevat regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en integriteit van elektronische informatiesystemen.

De relevante onderwerpen op het terrein van privacy en cybersecurity voor de commerciële distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten zullen worden besproken door:

Martine de Koning, partner Kennedy van der Laan, gespecialiseerd in commerciële contracten en geschillen alsook het Nederlands en Europese mededingingsrecht;

Maarten Goudsmit, senior medewerker Kennedy van der Laan, gespecialiseerd op het gebied van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Dit evenement is voorbij

U kunt zich niet meer aanmelden.