DFA Themabijeenkomst VBER + uitreiking scriptieprijs

24 november 2022
Tijdstip : 15:30 – 18:00 uur
Locatie : Kennedy Van der Laan
Adres : Molenwerf 16, 1014 BG Amsterdam
Kosten : geen

Het programma ziet er als volgt uit:

15.15u

Inloop

15.30 – 16.00

Presentaties finalisten DFA Scriptieprijs 21/22

16.00 – 17.45

Martine de Koning (partner Commercial & International Trade, gespecialiseerd in het mededingingsrecht) staat stil bij de nieuwe Vertical Block Exemption Regulation (VBER) en Vertical Guidelines van de Europese Commissie die per 1 juni 2022 gelden. Martine zal inzoomen op de wijzigingen die deze nieuwe ‘handhavingsregels’ meebrengen voor distributie- franchise en agentuurovereenkomsten. In het bijzonder zal zij ook stilstaan bij de wijzigingen voor de digitale economie.

17.45-18.00

Uitreiking DFA Scriptieprijs 21/22

18.00u

Borrel aangeboden door Kennedy Van der Laan

 

Tijdens de bijeenkomst zullen de drie finalisten van de DFA Scriptieprijs 21/22 hun scripties kort presenteren. 

De drie finalisten en de titels van hun scriptie zijn:

  • Robin Kocken

De kleine ondernemer beschermd of vogelvrij? Een onderzoek naar de rechtspositie van kleine ondernemers bij contractuele exoneratie.

  • Kim Felix

De klantenvergoeding aan het einde van een agentuurrelatie: na een dwaalspoor tijd voor een nieuwe koers?

  • Willem Schlingemann

De precontractuele informatieplicht van franchisegevers in de Wet franchise: een evenwichtiger verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers?

 

Dit evenement is voorbij

U kunt zich niet meer aanmelden.