Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van Vereniging DFA
De velden met een * zijn verplicht

  • AANVULLENDE INFORMATIE
    Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid voor de Vereniging DFA en zal de jaarlijkse contributie, thans EUR 75 (EUR 15 voor studenten), steeds voldoen op een nog nader aan te geven bankrekeningnummer.

    Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van een kalenderjaar (1 januari tot 31 december), tenzij u uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail opzegt uiterlijk vier weken voor het einde van het dan lopende kalenderjaar.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanmeldingsformulier

Voor wie?
Het lidmaatschap van de Vereniging DFA staat open voor juristen en voor rechtenstudenten (aspirant-leden). Het bestuur kan ook personen toelaten die niet aan deze criteria voldoen, maar die vanwege hun maatschappelijke positie, ervaring of anderszins naar het oordeel van het bestuur affiniteit hebben met de doelstelling van de Vereniging DFA.

Contributie
De contributie bedraagt voor leden € 75,– per kalenderjaar. Voor medewerkers van universiteiten geldt een aangepast tarief van € 25,– en voor studenten (aspirant-leden) bedraagt de contributie € 15,–.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van een kalenderjaar, tenzij het lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het einde van het dan lopende kalenderjaar wordt opgezegd. Let op: het lidmaatschap is persoonlijk en niet per kantoor of bedrijf. 

Aanmelden
Aanmelden kan door het aanmeldingsfomulier in te vullen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Eva Beekman, via secretaris@vereniging-dfa.nl 

Statuten (Download Pdf)
statuten van De Vereniging DFA